I Amtoft Lystbådelaug er arbejdet i fuld gang med planlægningen af Danmarksmesterskabet til sommer. Udvalget er opdelt i en række underudvalg. I aften har SPONSORUDVALGET haft møde.

En række lokale virksomheder har interesse for stævnet og givet tilsagn om støtte. Sponsorrater fra virksomheder der betjener hele landet og sejlsporten skal også undersøges.

Det er sponsorudvalgets mål, at finde så mange penge som muligt og lade alle disse penge komme i spil til lækkert DM.